UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane Zanim Nie Przeczytasz Tego!

i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodności. System automatycznie raportuje również postępy w ochronie środo

UWAGA! Nie Kupuj Nic Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane Zanim Nie Przeczytasz Tego! pozwolenia środowiskowe

Ważne jest aby firmy zgłaszały prawidłowe

Dzięki tej technologii firmy mają jedną platformę do zgłaszania lub konsultowania swojego stanu ochrony środowiska.
Partnerstwo KOBIZE i BDO pozwala firmom na przesyłanie danych o wytwarzanych odpadach w czasie rzeczywistym i otrzymywanie natychmiastowych cyfrowych certyfikatów zgodności. System automatycznie raportuje również postępy w ochronie środo


© 2019 http://capricornstudio.com.pl/